Πευκούλα Σταγιά: Γεωγραφίες της άγνοιας – Κριτική ανάγνωση

  Στο κείμενό του για τις γεωγραφίες της άγνοιας, ο Marco D’ Eramo ορθά εντοπίζει την αλλαγή παραδείγματος στον τρόπο αντίληψης  του χώρου και της κινητικότητας μέσα σ’ αυτόν στη σύγχρονη εποχή. Πράγματι, στις μέρες μας το κοντινό μπορεί να μας είναι άγνωστο και το μακρινό πολύ οικείο. Η ανάλυσή …

Πευκούλα Σταγιά: Γεωγραφίες της άγνοιας – Κριτική ανάγνωση Διάβασε περισσότερα