Β τόμος: 1947-1951 Από την μεταβατική περίοδο στην οριστική διάσπαση του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος