Α τόμος: 1941-1947 Η γέννηση και η ανάπτυξη της θεωρίας του κρατικού καπιταλισμού

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ

ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ

 

Πρώτος τόμος

1941-1947 ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ    

(ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ)

 

Ενότητα 1

  • Η Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών είναι μια καπιταλιστική κοινωνία

  • Το Ρωσικό ζήτημα: αναλύσεις του συνεδρίου του 1941 για το χαρακτήρα του ρωσικού κράτους