Φιλοσοφία και Επανάσταση: από τον Χέγκελ στον Σαρτρ και από τον Μάρξ στον Μάο