Α τόμος: 1941-1947 Η γέννηση και η ανάπτυξη της θεωρίας του κρατικού καπιταλισμού